Navigacija

TV Puls mladih

Pružalac medijske usluge putem globalne informatičke mreže

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Puls mladih
Naziv pružaoca medijske usluge Udruženje JEDNAKE ŠANSE, Bela Palanka
Broj dozvole I-0008
Datum 3. mart 2016.
Matični broj 28077173
PIB 10746870
Sedište i adresa pravnog lica Srpskih vladara 3, Bela Palnka
Telefon 011/413-5392
Faks 011/413-5392
Elektronska pošta office,jsanse@gmail.com
Veb sajt www.pulsmladih.co.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Dragan Jocić
Glavni i odgovorni urednik Dragan Jocić
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Internet-televizija
Period važenja
Back to top