Navigacija

E-frag

Pružalac medijske usluge putem globalne informatičke mreže

Naziv medijske usluge (skraćeno) E-frag
Naziv pružaoca medijske usluge E-FRAG doo, Beograd
Broj dozvole I-0010
Datum 11. avgust 2016.
Matični broj 21177652
PIB 109412433
Sedište i adresa pravnog lica Tršćanska 21, Beograd
Telefon 064/307-3856
Elektronska pošta office@e-frag.net
Veb sajt www.e-frag.net
Ovlašćeno lice za zastupanje Jelena Simović
Glavni i odgovorni urednik Aleksandar Mrdaković
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Internet-televizija
Period važenja
Back to top