Navigacija

Bunjevački radio

Pružalac medijske usluge putem globalne informatičke mreže

Naziv medijske usluge (skraćeno) Bunjevački radio
Naziv pružaoca medijske usluge Udruženje građana BUNJEVAČKI OMLADINSKI CENTAR, Subotica
Broj dozvole I-0011
Datum 15. novembar 2016.
Matični broj 28093349
PIB 107769932
Sedište i adresa pravnog lica Ante Parčetića 10a, Subotica
Telefon 024/523-505, 063/565-710
Elektronska pošta mbajicc@gmail.com
Veb sajt www.boc.rs; www.bunjevci.net
Ovlašćeno lice za zastupanje Boris Bajić
Glavni i odgovorni urednik Mirko Bajić
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Internet-radio
Period važenja
Back to top