Navigacija

Focus media pro

Pružalac medijske usluge putem globalne informatičke mreže

Naziv medijske usluge (skraćeno) Focus media pro
Naziv pružaoca medijske usluge Zoltan Dobroka pr proizvodnja kinematografskih dela audio vizuelnih dela i televizijskog programa FOCUS MEDIA PRO Kikinda
Broj dozvole I-0013
Datum 2. decembar 2016.
Matični broj 64370073
PIB 109704609
Sedište i adresa pravnog lica Svetosavska 23, Kikinda
Telefon 060/401-1700
Elektronska pošta zoli.dobroka@gmal.com
Veb sajt www.fokusmediapro.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Zoltan Dobroka
Glavni i odgovorni urednik Zoltan Dobroka
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Internet-televizija
Period važenja
Back to top