Navigacija

Pink Kuvar

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Pink Kuvar
Naziv pružaoca medijske usluge PINK MEDIA GROUP društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd
Broj dozvole K305-2
Datum 9. septembar 2021.
Matični broj 06908381
PIB 100000274
Sedište i adresa pravnog lica Neznanog junaka 1, Beograd
Telefon 011/306-3522
Faks 011/306-3437
Elektronska pošta kabinet@rtvpink.com
Veb sajt www.pink.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Željko Mitrović
Glavni i odgovorni urednik Željko Mitrović
Vlasnička struktura PMU 1.Željko Mitrović-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
zabavni program
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 1. januar 2017. — 1. januar 2025.
Back to top