Navigacija

Radio Glas

Pružalac medijske usluge putem globalne informatičke mreže

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Glas
Naziv pružaoca medijske usluge Saveta Bojić pr izdavačko grafička delatnost IGR DELTA PRES, Mladenovac
Broj dozvole I-0014
Datum 20. februar 2017.
Matični broj 64241630
PIB 109532895
Sedište i adresa pravnog lica Kralja Petra I 284, Mladenovac
Telefon 011/824-0580, 069/224-0550
Elektronska pošta mladenovackiglas@gmail.com
Veb sajt www.mladglas.simplesite.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Saveta Bojić
Glavni i odgovorni urednik Slobodan Stanković
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Internet-radio
Period važenja
Back to top