Navigacija

Music Box Senzi TV

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Music Box Senzi TV
Naziv pružaoca medijske usluge McBOXS d.o.o., Novi Sad
Broj dozvole K337-2
Datum 16. jul 2021.
Matični broj 20847689
PIB 107668602
Sedište i adresa pravnog lica Bulevar oslobođenja 61, Novi Sad
Telefon 063/691-984
Elektronska pošta wesna.vujasinovic@gmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Vesna Voin
Glavni i odgovorni urednik Marcel Dekanovski
Vlasnička struktura PMU 1.Vesna Voin-51% 2.Marcel Dekanovski-49%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 27. februar 2017. — 27. februar 2025.
Back to top