Navigacija

TV Sokobanja

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Sokobanja
Naziv pružaoca medijske usluge Društvo sa ograničenom odgovornošću SOKO INFO, Niš
Broj dozvole K338
Datum 8. mart 2017.
Matični broj 21269387
PIB 109929978
Sedište i adresa pravnog lica Generala Bože Jankovića 9, Niš
Telefon 060/086-6422
Faks 018/242-444
Elektronska pošta danijela.vukovic72@yahoo.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Vidosav Radomirović
Glavni i odgovorni urednik Vidosav Radomirović
Vlasnička struktura PMU 1.Vidosav Radomirović-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 8. mart 2017. — 8. mart 2025.
Back to top