Navigacija

Radio Play

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Play
Naziv pružaoca medijske usluge PLAY RADIO d.o.o. Beograd-Zemun
Broj dozvole K343-7
Datum 16. jun 2023.
Matični broj 21263010
PIB 109897137
Sedište i adresa pravnog lica Ikarbus 3 Nova 19, Beograd-Zemun
Telefon 011/301-2000
Faks 011-301-2001
Elektronska pošta elektronskikontakt@playradio.rs
Veb sajt www.playradio.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Jelena Agatunović, Srđan Milovanović
Glavni i odgovorni urednik Nataša Guberinić
Vlasnička struktura PMU 1.B92 d.o.o. Beograd-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 31. mart 2017. — 31. mart 2025.
Back to top