Navigacija

Radio S

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio S
Naziv pružaoca medijske usluge Radiodifuzno privredno društvo RADIO S d.o.o., Beograd
Broj dozvole K345-3
Datum 23. april 2024.
Matični broj 17488589
PIB 102954846
Sedište i adresa pravnog lica Kneza Višeslava 72, Beograd (adresa za prijem pošte Šumadijski trg 6a, Beograd)
Telefon 011/404-0444
Faks 011/404-0445
Elektronska pošta office@radios.rs
Veb sajt www.radios.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Predrag Anđelković
Glavni i odgovorni urednik Predrag Anđelković
Vlasnička struktura PMU 1.AS media d.o.o., Beograd-49% 2.S Controls d.o.o., Beograd-51%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 31. mart 2017. — 31. mart 2025.
Back to top