Navigacija

TV Film Klub Extra

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Film Klub Extra
Naziv pružaoca medijske usluge FILM KLUB d.o.o. Beograd
Broj dozvole K352-1
Datum 3. januar 2018.
Matični broj 21122955
PIB 109076206
Sedište i adresa pravnog lica Grčića Milenka 3, Beograd
Telefon 011/380-6066
Elektronska pošta teodora@filmklub.com
Veb sajt www.filmklub.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Teodora Riznić
Glavni i odgovorni urednik Svetlana Luković
Vlasnička struktura PMU 1.Teodora Riznić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 26. april 2017. — 26. april 2025.
Back to top