Navigacija

TV BK

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV BK
Naziv pružaoca medijske usluge Radiotelevizija BK TELECOM d.o.o. Beograd
Broj dozvole K360-1
Datum 29. oktobar 2018.
Matični broj 06974040
PIB 100000872
Sedište i adresa pravnog lica Terazije 28, Beograd
Telefon 011/414-1050, 063/310-300
Faks 011/414-1051
Elektronska pošta info@bktelecom.rs
Veb sajt www.bktelecom.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Ljubica Vukotić
Glavni i odgovorni urednik Nebojša Mirković
Vlasnička struktura PMU 1.BK Tesla Holding Limited, Kipar-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 13. jul 2017. — 13. jul 2025.
Datum brisanja dozvole 8. mart 2021.
Back to top