Navigacija

RTV Tesla

Pružalac medijske usluge putem globalne informatičke mreže

Naziv medijske usluge (skraćeno) RTV Tesla
Naziv pružaoca medijske usluge TESLA PRODUCTION d.o.o.,Beograd
Broj dozvole I-0018
Datum 14. jul 2017.
Matični broj 21268585
PIB 109926112
Sedište i adresa pravnog lica Sedamnaestog oktobra 27/33, Beograd
Telefon 063/236-246
Elektronska pošta info@tesla-tv.com
Veb sajt www.tesla-tv.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Goran Đorđević
Glavni i odgovorni urednik Goran Đorđević
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Internet-televizija
Period važenja
Back to top