Navigacija

Balkan TV

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Balkan TV
Naziv pružaoca medijske usluge BALKAN TV KABLOVSKA d.o.o., Sremska Kamenica
Broj dozvole K361-3
Datum 30. mart 2021.
Matični broj 21283592
PIB 110006188
Sedište i adresa pravnog lica Ulica Jasmina 100, Sremska Kamenica
Telefon 064/137-4800
Elektronska pošta urednik@balkantv.rs
Veb sajt www.balkantv.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Mirjana Šljivanac
Glavni i odgovorni urednik Mirjana Šljivanac
Vlasnička struktura PMU 1.Mirjana Šljivanac-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 21. avgust 2017. — 21. avgust 2025.
Back to top