Navigacija

O2.TV+1

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) O2.TV+1
Naziv pružaoca medijske usluge Radio difuzno preduzeće B92 a.d. Beograd (Zemun)
Broj dozvole K362-1
Datum 11. septembar 2017.
Matični broj 07528604
PIB 100049242
Sedište i adresa pravnog lica Autoput za Zagreb 22, Beograd-Zemun
Telefon 011/301-2000
Faks 011/301-2001
Elektronska pošta office@b92.net
Veb sajt www.b92.net
Ovlašćeno lice za zastupanje Vladan Anđelković
Glavni i odgovorni urednik Veran Matić, informativni; Apostol Pentchev, zabavni, sportski i komercijalni program
Vlasnička struktura PMU 1.Astonko doo, Beograd-85% (Raiffeisenbank a Beograd-kastodi Rn-Ks-73,65) 2.B92 Trust doo, Beograd-11,38% 3.Fox Televizija doo, Beograd-1,31% 4.Mali akcionari-2,31%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 21. avgust 2017. — 21. avgust 2025.
Datum brisanja dozvole 2. februar 2018.
Back to top