Navigacija

Prva +1

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Prva +1
Naziv pružaoca medijske usluge Prva televizija d.o.o. Beograd
Broj dozvole K363
Datum 21. avgust 2017.
Matični broj 201365888
PIB 104284066
Sedište i adresa pravnog lica Autoput 22, Beograd
Telefon 011/209-1000
Faks 011/209-1001
Elektronska pošta info@prva.rs
Veb sajt www.prva.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Peter Smith, Manja Grčić
Glavni i odgovorni urednik Katarina Pavlović
Vlasnička struktura PMU 1.Nova Broadcasting doo, Beograd-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 21. avgust 2017. — 21. avgust 2025.
Datum brisanja dozvole 22. februar 2018.
Back to top