Navigacija

Remarker (katalog emisija)

Pružalac medijske usluge na zahtev

Naziv medijske usluge (skraćeno) Remarker (katalog emisija)
Naziv pružaoca medijske usluge Fondacija HARTEFAKT FOND, Beograd
Broj dozvole IZ-0019-2
Datum 15. septembar 2017.
Matični broj 17753657
PIB 106228082
Sedište i adresa pravnog lica Svetozara Markovića 17, Beograd
Telefon 060/800-0349
Elektronska pošta info@heartfact.org
Veb sajt www.remarker.media
Ovlašćeno lice za zastupanje Andrej Nosov
Glavni i odgovorni urednik Andrej Nosov
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Internet-televizija
Period važenja
Back to top