Navigacija

ClassicAll radio

Pružalac medijske usluge putem globalne informatičke mreže

Naziv medijske usluge (skraćeno) ClassicAll radio
Naziv pružaoca medijske usluge IVANA NIĆIFOROVIĆ PR emitovanje radio programa, Beograd
Broj dozvole I-0020-brisan iz registra
Datum 7. septembar 2017.
Matični broj 64536737
PIB 109946817
Sedište i adresa pravnog lica Nušićeva 12, Beograd
Telefon 063/322-108
Veb sajt www.classicallradio.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Ivana Nićiforović
Glavni i odgovorni urednik Ivana Nićiforović
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
muzički program
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Internet-radio
Period važenja
Datum brisanja dozvole 20. avgust 2018.
Back to top