Navigacija

SRT

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) SRT
Naziv pružaoca medijske usluge SURDULIČKA RADIOTELEVIZIJA d.o.o. Surdulica
Broj dozvole K368
Datum 21. septembar 2017.
Matični broj 20280573
PIB 104966374
Sedište i adresa pravnog lica 5.septembra 3, Surdulica
Telefon 017/812-575, 063/844-1529
Faks 017/813-002
Elektronska pošta surdulickaradiotelevizija@gmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Dejan Petković
Glavni i odgovorni urednik Valentina Zareva
Vlasnička struktura PMU 1.Branko Božilov-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 21. septembar 2017. — 21. septembar 2025.
Back to top