Navigacija

Radio Student

Pružalac medijske usluge putem globalne informatičke mreže

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Student
Naziv pružaoca medijske usluge CENTAR ZA STUDIJE MEDIJA I KOMUNIKACIJA, Beograd
Broj dozvole I-0021
Datum 29. septembar 2017.
Matični broj 28194129
PIB 109372555
Sedište i adresa pravnog lica Smiljanićeva 43/16, Beograd
Telefon 064/980-6060
Elektronska pošta radio.student.beograd@gmail.com
Veb sajt www.radiostudent.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Boban Tomić
Glavni i odgovorni urednik Branislav Mijanović
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Internet-radio
Period važenja
Back to top