Navigacija

Televizija Spektri 3

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Televizija Spektri 3
Naziv pružaoca medijske usluge Udruženje građana UDRUŽENJE SPEK3, Bujanovac
Broj dozvole K370
Datum 30. oktobar 2017.
Matični broj 28233850
PIB 110132123
Sedište i adresa pravnog lica Kosovska 24, Bujanovac
Telefon 017/653-740
Faks 017/653-730
Elektronska pošta spek3-@hotmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Dželjalj Behulji
Glavni i odgovorni urednik Burhan Beljulji
Vlasnička struktura PMU 1.Dželjalj Behulji-50% 2.Jeton Ismaili-50%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 30. oktobar 2017. — 30. oktobar 2025.
Back to top