Navigacija

Televizija Aurora

Pružalac medijske usluge putem globalne informatičke mreže

Naziv medijske usluge (skraćeno) Televizija Aurora
Naziv pružaoca medijske usluge TAJNI KOD doo, Ostojićevo
Broj dozvole I-0023-1
Datum 27. avgust 2019.
Matični broj 21330132
PIB 110283038
Sedište i adresa pravnog lica Štrosmajerova 24, Ostojićevo
Telefon 065/630-2235
Elektronska pošta dootajnikod@gmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Mario Turković
Glavni i odgovorni urednik Mario Turković
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Internet-televizija
Period važenja
Back to top