Navigacija

Televizija Pazova 24

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Televizija Pazova 24
Naziv pružaoca medijske usluge Edukativno umetnički centar DIGITAL ART, Nova Pazova
Broj dozvole K377
Datum 25. decembar 2017.
Matični broj 28241992
PIB 110336720
Sedište i adresa pravnog lica Đure Đakovića 41, Nova Pazova
Telefon 063/536-935
Elektronska pošta tvpazova24@gmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Branislav Pavlović
Glavni i odgovorni urednik Branislav Pavlović
Vlasnička struktura PMU 1.Branislav Pavlović 2.Branko Petrović 3.Milorad Marković
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 25. decembar 2017. — 25. decembar 2025.
Back to top