Navigacija

Zelena TV zdravlje

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Zelena TV zdravlje
Naziv pružaoca medijske usluge Udruženje EKOLOGIJA DO ZDRAVLJA, Beograd
Broj dozvole K378-4
Datum 18. april 2022.
Matični broj 28329873
PIB 112679832
Sedište i adresa pravnog lica Bulevar Vojvode Mišića 39a, Beograd
Telefon 011/411-2196
Faks 011/411-2196
Elektronska pošta office@yubika.com
Veb sajt www.ecotv.rs, www.ekologijazdravlja.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Trivko Savić
Glavni i odgovorni urednik Boris Gajić
Vlasnička struktura PMU 1.Trivko Savić 2.Igor Georgijev 3.Aleksandar Milutinović
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 28. decembar 2017. — 28. decembar 2025.
Back to top