Navigacija

Radio Top FM 106,8

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Top FM 106,8
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzeće za radio-difuziju, marketing i usluge RADIO TOP FM d.o.o. Beograd
Broj dozvole K379
Datum 28. decembar 2017.
Matični broj 06029434
PIB 101833393
Sedište i adresa pravnog lica Rajka od Rasine 30, Beograd
Telefon 011/412-1000
Faks 011/412-1666
Elektronska pošta office@topfm.rs
Veb sajt www.topfm.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Saša Krstić
Glavni i odgovorni urednik Saša Krstić
Vlasnička struktura PMU 1.Saša Krstić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 28. decembar 2017. — 28. decembar 2025.
Back to top