Navigacija

Radio Kulpin 104,8

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Kulpin 104,8
Naziv pružaoca medijske usluge Udruženje građana RADIO KULPIN, Kulpin
Broj dozvole K382
Datum 29. januar 2018.
Matični broj 28242948
PIB 110356918
Sedište i adresa pravnog lica Školska 37, Kulpin
Telefon 069/786-217, 021/228-6777
Elektronska pošta opekomerc@gmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Pavel Pećkovski
Glavni i odgovorni urednik Katarina Gažova
Vlasnička struktura PMU 1.Pavel Danko 2.Pavel Pećkovski 3.Pavel Gaža 4.Pavel Zima 5.Todor Radanov
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 29. januar 2018. — 29. januar 2026.
Datum brisanja dozvole 8. jun 2018.
Back to top