Navigacija

Radio Nostalgie 105.2

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Nostalgie 105.2
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzeće za radiodifuziju i marketing NOSTALGIE-PLUS KONCEPT d.o.o. Beograd
Broj dozvole K383
Datum 20. februar 2018.
Matični broj 17206036
PIB 103842611
Sedište i adresa pravnog lica Trg Nikole Pašića 1, Beograd
Telefon 062/218-471
Elektronska pošta radionostalgija@gmail.com
Veb sajt www.nostalgija.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Vladimir Mladenović
Glavni i odgovorni urednik Radenko Milić
Vlasnička struktura PMU 1.Radenko Milić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 20. februar 2018. — 20. februar 2026.
Back to top