Navigacija

Radio Aparat

Pružalac medijske usluge putem globalne informatičke mreže

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Aparat
Naziv pružaoca medijske usluge Fondacija APARAT, BEOGRAD
Broj dozvole I-0026
Datum 14. mart 2018.
Matični broj 28830483
PIB 110278778
Sedište i adresa pravnog lica Karađorđeva 53, Beograd
Telefon 064/274-3439
Elektronska pošta andrija@radioaparat.rs
Veb sajt www.radioaparat.rs; www.radioaparat.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Andrija Dinulović
Glavni i odgovorni urednik Svetlana Ćolović
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Internet-radio
Period važenja
Back to top