Navigacija

Turizam + TV

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Turizam + TV
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzeće za marketing izdavačku delatnost i RTV produkciju GMS INTERNATIONAL d.o.o. Beograd
Broj dozvole K389-3
Datum 24. oktobar 2019.
Matični broj 17450298
PIB 102206384
Sedište i adresa pravnog lica Timočka 8, Beograd
Telefon 011/245-2991, 063/239-888
Faks 011/245-2991
Elektronska pošta office@turizamtv.rs
Veb sajt www.turizamtv.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Marko Milutinović
Glavni i odgovorni urednik Vuk Milutinović
Vlasnička struktura PMU 1.Marko Milutinović-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 29. jun 2018. — 29. jun 2026.
Back to top