Navigacija

Dir (Dečiji internet informativni radio)

Pružalac medijske usluge putem globalne informatičke mreže

Naziv medijske usluge (skraćeno) Dir (Dečiji internet informativni radio)
Naziv pružaoca medijske usluge Udruženje roditelja dece predškolskog uzrasta BRODIĆ PARKIĆ, Ruma
Broj dozvole I-0028
Datum 3. septembar 2018.
Matični broj 28084595
PIB 1076011319
Sedište i adresa pravnog lica Glavna 232, Ruma
Telefon 061/355-4440, 069/720-144
Elektronska pošta dirdecijiradio@gmail.com
Veb sajt www.brodicparkic.org.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Jovan Kerešić
Glavni i odgovorni urednik Jovan Kerešić
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
humanitarni program
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Internet-radio
Period važenja
Back to top