Navigacija

Top TV

Pružalac medijske usluge putem globalne informatičke mreže

Naziv medijske usluge (skraćeno) Top TV
Naziv pružaoca medijske usluge TV TOP SOUND d.o.o., Beograd
Broj dozvole I-0029-1-brisan iz registra
Datum 2. oktobar 2019.
Matični broj 21404756
PIB 110946292
Sedište i adresa pravnog lica Gajeva 9-11, Beograd
Telefon 011/409-4201, 060/544-9002
Elektronska pošta tvtopsound@gmail.com
Veb sajt www.tvtopsound.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Deni Zah
Glavni i odgovorni urednik Goran Matić
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
muzički program
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Internet-televizija
Period važenja
Datum brisanja dozvole 3. septembar 2021.
Back to top