Navigacija

Istok 1 (I1)

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Istok 1 (I1)
Naziv pružaoca medijske usluge Privredno društvo za proizvodnju i emitovanje televizijskog programa TELEVIZIJA ISTOK 1 d.o.o. Beograd
Broj dozvole K407-4
Datum 21. septembar 2020.
Matični broj 21420620
PIB 111063042
Sedište i adresa pravnog lica Orfelinova 57, Beograd
Telefon 063/406-263
Faks 011/306-6369
Elektronska pošta sasa@i1info.tv
Veb sajt www.i1info.tv
Ovlašćeno lice za zastupanje Saša Borojević
Glavni i odgovorni urednik Boško Kozarski
Vlasnička struktura PMU 1.Saša Borojević-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 11. decembar 2018. — 11. decembar 2026.
Datum brisanja dozvole 5. novembar 2021.
Back to top