Navigacija

YU BI NET TV (katalog emisija)

Pružalac medijske usluge na zahtev

Naziv medijske usluge (skraćeno) YU BI NET TV (katalog emisija)
Naziv pružaoca medijske usluge JUGOSLOVENSKA BIZNIS MREŽA YU BI NET doo Beograd
Broj dozvole IZ-0031
Datum 21. decembar 2018.
Matični broj 17323709
PIB 100287016
Sedište i adresa pravnog lica Vojvode Milenka 26/II, Beograd
Telefon 011/306-7786
Faks 011/362-9850
Elektronska pošta office@yubinet.rs
Veb sajt www.yubinet.tv
Ovlašćeno lice za zastupanje Trivko Savić
Glavni i odgovorni urednik Boris Gajić
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Internet-televizija
Period važenja
Back to top