Navigacija

TV Plus (katalog emisija)

Pružalac medijske usluge na zahtev

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Plus (katalog emisija)
Naziv pružaoca medijske usluge Društvo sa ograničenom odgovornošću ADD PRODUCTION, Kruševac
Broj dozvole IZ-0032
Datum 12. februar 2019.
Matični broj 20568453
PIB 106275508
Sedište i adresa pravnog lica Balkanska 71, Kruševac
Telefon 037/499-500
Elektronska pošta office@tvplus.rs
Veb sajt www.tvplus.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Vladan Gašić
Glavni i odgovorni urednik Vladan Gašić
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Internet-televizija
Period važenja
Back to top