Navigacija

Adult 5

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Adult 5
Naziv pružaoca medijske usluge PRVA TELEVIZIJA d.o.o. Beograd
Broj dozvole K419-2
Datum 25. novembar 2022.
Matični broj 20136588
PIB 104284066
Sedište i adresa pravnog lica Ikarbus 3 Nova 19, Beograd-Zemun
Telefon 011/209-1000
Faks 011/209-1001
Elektronska pošta alen.stevanovic@prva.rs
Veb sajt www.prva.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Jelena Agatunović, Srđan Milovanović
Glavni i odgovorni urednik Alen Stevanović
Vlasnička struktura PMU 1.Nova Broadcasting doo, Beograd-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Korišćenje tehničke mere "roditeljska zaštita", odnosno pristup programu moguć samo uz unošenje PIN koda
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 12. februar 2019. — 12. februar 2027.
Back to top