Navigacija

Multiradio

Pružalac medijske usluge putem globalne informatičke mreže

Naziv medijske usluge (skraćeno) Multiradio
Naziv pružaoca medijske usluge FONDACIJA 021, Novi Sad
Broj dozvole I-0033-1-brisan iz registra
Datum 12. februar 2019.
Matični broj 08914443
PIB 106528920
Sedište i adresa pravnog lica Bačka 34, Novi Sad
Telefon 060/472-0593
Elektronska pošta svetlanatomov@gmail.com
Veb sajt www.multiradio.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Svetlana Tomov
Glavni i odgovorni urednik Dragan Gmizić
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Internet-radio
Period važenja
Datum brisanja dozvole 24. avgust 2020.
Back to top