Navigacija

TV kanal D

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV kanal D
Naziv pružaoca medijske usluge STRUJINI TV KANAL D d.o.o. Beograd
Broj dozvole K432-1
Datum 24. oktobar 2019.
Matični broj 17378309
PIB 101968093
Sedište i adresa pravnog lica Ustanička 64/17, Beograd
Telefon 011/344-6310, 063/506-030
Faks 011/344-6311
Elektronska pošta televizija@tvkanald.rs
Veb sajt www.tvkanal.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Zorica Živković
Glavni i odgovorni urednik Zorica Živković
Vlasnička struktura PMU 1.Dragan Živković-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 27. februar 2019. — 27. februar 2027.
Back to top