Navigacija

Bapnet TV (katalog emisija)

Pružalac medijske usluge na zahtev

Naziv medijske usluge (skraćeno) Bapnet TV (katalog emisija)
Naziv pružaoca medijske usluge Josip Švec preduzetnik reklamna agencija BAPNET, Bačka Palanka
Broj dozvole IZ-0036
Datum 27. februar 2019.
Matični broj 64189425
PIB 109463293
Sedište i adresa pravnog lica Palanačka 20, Bačka Palanka
Telefon 061/323-3915
Elektronska pošta bapnetagencija@gmail.com
Veb sajt www.bapnet.net
Ovlašćeno lice za zastupanje Josip Švec
Glavni i odgovorni urednik Josip Švec
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Internet-televizija
Period važenja
Back to top