Navigacija

Radio Dor

Pružalac medijske usluge putem globalne informatičke mreže

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Dor
Naziv pružaoca medijske usluge NVO SOVICE, Beograd
Broj dozvole I-0039
Datum 31. maj 2019.
Matični broj 28229704
PIB 110022112
Sedište i adresa pravnog lica Paunova 85/17, Beograd
Telefon 063/659-527
Elektronska pošta snezanarasic@nvosovice.edu.rs
Veb sajt www.nvosovice.edu.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Snežana Rašić
Glavni i odgovorni urednik Goran Rašić
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Internet-radio
Period važenja
Back to top