Navigacija

TV GM plus

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV GM plus
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzeće za emitovanje televizijskog programa TELEVIZIJA GM PLUS CABLE d.o.o., Gornji Milanovac
Broj dozvole K440-3
Datum 29. jun 2022.
Matični broj 21480274
PIB 111425502
Sedište i adresa pravnog lica Trg Kneza Mihaila 1, Gornji Milanovac
Telefon 060/641-1413
Elektronska pošta mediaadvertising2011@gmail.com
Veb sajt www.gmpress.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Aleksandar Milutinović
Glavni i odgovorni urednik Jovana Lekić
Vlasnička struktura PMU 1. Marko Aćimović-50% 2. Ljilja Stanisavljević-50%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 1. jul 2019. — 1. jul 2027.
Back to top