Navigacija

Subotički mađarski radio 107,1

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Subotički mađarski radio 107,1
Naziv pružaoca medijske usluge Fondacija PANONIJA, Subotica
Broj dozvole 550/2019-1
Datum 11. maj 2021.
Matični broj 08851026
PIB 104124897
Sedište i adresa pravnog lica Age Mamužića 11/III, Subotica
Telefon 024/621-401
Faks 024/621-402
Elektronska pošta office@pannonrtv.com
Veb sajt www.pannonrtv.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Ištvan Bodžoni
Glavni i odgovorni urednik Suzana Dedić
Vlasnička struktura PMU 1.Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine, Subotica 2.Iren Gabrić Molnar 3.Zoltan Jegeš 4.Tamaš Korhec 5.Laslo Varga 6.Andor Deli 7.Dorotea Silađi 8.Subotička biskupija, Subotica 9.Evangelistička hrišćanska crkva a.v. u Srbiji, Subotica 10.Reformatska hrišćanska crkva u Srbiji, Feketić 11.Kulturni savez Vojvođanskih mađara, Subotica 12.Jedinstvo mađarske manjine, Subotica 13.Fondacija Laslo Sekereš, Subotica
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Subotica
Period važenja 5. jul 2019. — 5. jul 2027.
Back to top