Navigacija

Amari TV

Pružalac medijske usluge putem globalne informatičke mreže

Naziv medijske usluge (skraćeno) Amari TV
Naziv pružaoca medijske usluge AMARI TV d.o.o. Beograd
Broj dozvole I-0041-brisan iz registra
Datum 16. septembar 2019.
Matični broj 21454982
PIB 111283002
Sedište i adresa pravnog lica Cvetanova Ćuprija 111g, Beograd
Telefon 065/320-3200
Veb sajt www.amaritv.tv
Ovlašćeno lice za zastupanje Danijel Đurić
Glavni i odgovorni urednik Danijel Đurić
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Internet-televizija
Period važenja
Datum brisanja dozvole 29. decembar 2022.
Back to top