Navigacija

JC&COMPANY d.o.o. Beograd

Pružalac medijske usluge putem globalne informatičke mreže

Naziv medijske usluge (skraćeno) JC&COMPANY d.o.o. Beograd
Naziv pružaoca medijske usluge KRTM je radio
Broj dozvole I-0042-1
Datum 16. septembar 2019.
Matični broj 20449381
PIB 105751122
Sedište i adresa pravnog lica Dušana Vukasovića 82/29, Beograd
Telefon 011/339-2758, 060/730-0091
Faks 011/339-2758
Elektronska pošta slavisa.zivkovic.bg@gmail.com
Veb sajt www.kptm.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Slaviša Živković
Glavni i odgovorni urednik Slaviša Živković
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Internet-televizija
Period važenja
Back to top