Navigacija

Hit narodni radio 95,4

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Hit narodni radio 95,4
Naziv pružaoca medijske usluge D.o.o. RADIO 9, Kragujevac
Broj dozvole 554/2019
Datum 27. septembar 2019.
Matični broj 17431161
PIB 101578597
Sedište i adresa pravnog lica Kneza Mihaila 10, Kragujevac
Telefon 034/336-476
Elektronska pošta branka.obradovic.kg@gmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Branka Obradović
Glavni i odgovorni urednik Marko Obradović
Vlasnička struktura PMU 1.Branka Obradović-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Knić
Period važenja 27. septembar 2019. — 27. septembar 2027.
Back to top