Navigacija

Dunav televizija

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Dunav televizija
Naziv pružaoca medijske usluge RADIOTELEVIZIJA PANČEVO d.o.o. Pančevo
Broj dozvole K456-1
Datum 12. januar 2021.
Matični broj 08393346
PIB 101048817
Sedište i adresa pravnog lica Nikole Đurkovića 1, Pančevo
Telefon 013/351-353
Elektronska pošta tatjana.cuk@rtvpancevo.rs, ana.vlajkovic@rtvpancevo.rs
Veb sajt www.rtvpancevo.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Tatjana Cuk, Vuk Radović
Glavni i odgovorni urednik Jasmina Petković
Vlasnička struktura PMU 1.Radoica Milosavljević-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 27. februar 2020. — 27. februar 2028.
Back to top