Navigacija

Radio Guča 87,7

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Guča 87,7
Naziv pružaoca medijske usluge Društvo sa ograničenom odgovornošću za marketing i tehničko poslovne usluge KRUNA, Ježevica
Broj dozvole 556/2020
Datum 9. mart 2020.
Matični broj 06082769
PIB 101295966
Sedište i adresa pravnog lica Ježevica bb, Čačak
Telefon 032/812-133
Faks 032/812-133
Elektronska pošta eurobet032@gmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Janjo Ćurčić
Glavni i odgovorni urednik Janjo Ćurčić
Vlasnička struktura PMU 1.Janjo Ćurčić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Guča
Period važenja 9. mart 2020. — 9. mart 2028.

Izrečene mere

Upozorenje

Radio Guča 87,7

Društvo sa ograničenom odgovornošću za marketing i tehničko poslovne usluge KRUNA, Ježevica

Opomena

Radio Guča 87,7

Društvo sa ograničenom odgovornošću za marketing i tehničko poslovne usluge KRUNA, Ježevica
Back to top