Navigacija

Shoppster

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Shoppster
Naziv pružaoca medijske usluge SHOPPSTER d.o.o., Beograd
Broj dozvole K462-1
Datum 7. jul 2023.
Matični broj 21496600
PIB 111528079
Sedište i adresa pravnog lica Milutina Milankovića 11g, Beograd
Telefon 011/454-5400
Elektronska pošta podrska-rs@shoppster.com
Veb sajt www.shoppster.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Ljiljana Ahmetović
Glavni i odgovorni urednik Filip Đorović
Vlasnička struktura PMU 1. Slovenia Broadband s.a.r.l., Luksemburg-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Medijske usluge u celosti posvećene televizijskoj prodaji ili samopromociji
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 10. jun 2020. — 10. jun 2028.
Back to top