Navigacija

Radio Diabla

Pružalac medijske usluge putem globalne informatičke mreže

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Diabla
Naziv pružaoca medijske usluge Aleksandar Stakić pr Agencija za računarsko programiranje i usluge u oblasti informacionih tehnologija CENTRUS, Gornji Milanovac
Broj dozvole I-0044-brisan iz registra
Datum 24. avgust 2020.
Matični broj 63550710
PIB 108580024
Sedište i adresa pravnog lica Baba Višnjina 1, Gornji Milanovac
Telefon 064/184-3323
Elektronska pošta office@centrus.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Aleksandar Stakić
Glavni i odgovorni urednik Aleksandar Stakić
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Internet-radio
Period važenja
Datum brisanja dozvole 28. maj 2021.
Back to top