Navigacija

Radio Laguna

Pružalac medijske usluge putem globalne informatičke mreže

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Laguna
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzeće za izdavačku delatnost LAGUNA d.o.o., Beograd
Broj dozvole I-0047
Datum 20. novembar 2020.
Matični broj 17414844
PIB 102016688
Sedište i adresa pravnog lica Resavska 33, Beograd
Telefon 063/735-8682, 066/652-4878
Elektronska pošta aleksandra.hajinovic@radiolaguna.rs
Veb sajt www.radiolaguna.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Dejan Papić
Glavni i odgovorni urednik Dejan Papić
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Internet-radio
Period važenja
Back to top