Navigacija

IDJKids

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) IDJKids
Naziv pružaoca medijske usluge IDJWORLD d.o.o., Beograd
Broj dozvole K468
Datum 21. decembar 2020.
Matični broj 21243957
PIB 109793822
Sedište i adresa pravnog lica Pančevački put 36v, Beograd
Telefon 062/244-400
Elektronska pošta office@idjkids.tv
Ovlašćeno lice za zastupanje Đorđe Trbović, Andrej Ilić
Glavni i odgovorni urednik Andrej Ilić
Vlasnička struktura PMU 1.IDJDIGITAL Holding Limited, Malta-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 21. decembar 2020. — 21. decembar 2028.
Back to top